Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khảo sát điều kiện học trực tuyến của học sinh

thongbao

Để thực hiện tốt việc học trực tuyến trong giai đoạn không học tập trung tại trường nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị phụ huynh hoặc học sinh vui lòng trả lời các câu hỏi theo link sau:

Lớp 10: https://forms.gle/YXBSFRzWXewQ2mq79

Lớp 11: https://forms.gle/fipdzzSJBGExyfL28

Lớp 12: https://forms.gle/ddvizZmq3btqyci38

panner nh2021 2022