Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn triển khai việc điều động, chuyển công tác viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022

điều động sỏ

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số:1045 /SGDĐT-TCCB về việc 

báo cáo công tác quản lý, sử dụng viên chức; triển khai việc điều động, chuyển công tác viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022.

Công văn này nhằm kịp thời nắm bắt tình hình học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Sở; triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí, đảm bảo cân đối về số lượng, điều hòa chất lượng đội ngũ giữa các đơn vị; khắc phục cơ bản tình hình thừa, thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cục bộ; chuẩn bị tốt mọi điều kiện về đội ngũ cho năm học 2021-2022.

Nhằm hỗ trợ các trường hiện thiếu giáo viên ở một số bộ môn, từng bước điều hòa thực trạng thừa thiếu cục bộ, trên cơ sở kết quả rà soát, xác định số  lượng giáo viên chưa thực hiện trách nhiệm tham gia công tác tăng cường có thời hạn đến các huyện; số lượng cán bộ quản lý, giáo viên dôi dư trong năm học 2021-2022 theo quy định, Sở GDDT sẽ thông báo rộng rãi đến các đơn vị trực thuộc nhu cầu điều động, chuyển công tác.

Chi tiết của công văn xin xem ở tệp đính kèm.

 
panner nh2021 2022