Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020-2021

TRƯỜNG THPT KON TUM                  DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC CMHS TRƯỜNG THPT KON TUM 

BAN ĐẠI DIỆN CMHS                  NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ vào kết quả bầu Ban thường trực CMHS năm học 2020-2021, gồm có danh sách như sau:

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Họ và tên CMHS

Chức vụ trong BanTT

Chức vụ,

cơ quan công tác

Địa chỉ

Số điện thoại

1         

Nguyễn Lê Triều Vỹ

12C7

Nguyễn Văn Bình

Trưởng ban

Giám đốc Sở VH-TTDL

31 Đỗ Xuân Hợp,

P. Thắng Lợi.

0913446363

2         

Nguyễn Văn Hoàng

12C1

Nguyễn Văn Nguyên

Phó ban

Phó Ban Dân vận Tỉnh ủyKon Tum

308 Trần Khánh Dư,

P Duy Tân.

0903593045

3         

Lê Minh Nhật

11B1

Lê Quốc Đạt

Ủy viên

VNPT Kon Tum

41, Đoàn Thị Điểm,

P. Quang Trung

0913455793

4         

Nguyễn Trung Nam

11B3

Nguyễn Văn Pho

Ủy viên

Chánh án, Tòa án ND TP Kon Tum

44, Bà Triệu,

P.Thắng Lợi,

0985266459

5         

Lê Trần Quang Huy

11B10

Lê Văn Khanh

Ủy viên

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Kon Tum

994/1, Phan Đ. Phùng, P. Quyết Thắng

0905534499

6         

Phạm Trịnh Diệu Quỳnh

12C3

Trịnh Thị Thúy

Phó ban

Cán bộ Viện kiểm sát TP Kon Tum

31 Âu Cơ,

P Quang Trung.

0977260479

7         

Nguyễn Ngọc Thúy Diễm

12C3

Nguyễn Công Tuấn

Ủy viên

Phó phòng Công an tỉnh Kon Tum

270 Lê Hồng Phong,

P. Quyết Thắng.

0903521279

8         

Nguyễn Đặng Thùy Dương

12C13

Nguyễn Phong Lưu

Ủy viên

Giám đốc Điện lực TP Kon Tum

811 Phan Đình Phùng,

P. Quang Trung.

0914222777

9         

Trần Thị Thanh Thảo

10A1

Trần Văn Thịnh

Ủy viên

Sở Lao động- Thương binh –Xã hội

330. Phạm Văn Đồng

P. Lê Lợi

0919330801

10     

Nguyễn Đình Khôi

10A2

Nguyễn Thị Lệ Thùy

Ủy viên

Quản lý Doanh nghiệp

569. Hùng Vương

P. Quang Trung

0905384979

11     

Từ Trương Hoài Thu

10A9

Trương Thị Lĩnh

Ủy viên

Trung Tâm văn hóa thể thao TTN Tỉnh

119 Trần Văn Hai

P. Trường Chinh

0931627478

12     

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

10A10

Hồ thi Vị

Ủy viên

Bí thư Đảng ủy Phường Lê lợi

70 Huỳnh Đăng Thơ

P. Quang Trung

0974689777

                                                                                                                             Kon Tum, ngày 13  tháng 9 năm 2020

            HIỆU TRƯỞNG                                                                                T/M BĐD CMHS TRƯỜNG

                                                                                                                                                                        TRƯỞNG BAN

TRƯỜNG THPT KON TUM                  DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC CMHS TRƯỜNG THPT KON TUM 

BAN ĐẠI DIỆN CMHS                  NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ vào kết quả bầu Ban thường trực CMHS năm học 2020-2021, gồm có danh sách như sau:

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Họ và tên CMHS

Chức vụ trong BanTT

Chức vụ,

cơ quan công tác

Địa chỉ

Số điện thoại

1         

Nguyễn Lê Triều Vỹ

12C7

Nguyễn Văn Bình

Trưởng ban

Giám đốc Sở VH-TTDL

31 Đỗ Xuân Hợp,

P. Thắng Lợi.

0913446363

2         

Nguyễn Văn Hoàng

12C1

Nguyễn Văn Nguyên

Phó ban

Phó Ban Dân vận Tỉnh ủyKon Tum

308 Trần Khánh Dư,

P Duy Tân.

0903593045

3         

Lê Minh Nhật

11B1

Lê Quốc Đạt

Ủy viên

VNPT Kon Tum

41, Đoàn Thị Điểm,

P. Quang Trung

0913455793

4         

Nguyễn Trung Nam

11B3

Nguyễn Văn Pho

Ủy viên

Chánh án, Tòa án ND TP Kon Tum

44, Bà Triệu,

P.Thắng Lợi,

0985266459

5         

Lê Trần Quang Huy

11B10

Lê Văn Khanh

Ủy viên

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Kon Tum

994/1, Phan Đ. Phùng, P. Quyết Thắng

0905534499

6         

Phạm Trịnh Diệu Quỳnh

12C3

Trịnh Thị Thúy

Phó ban

Cán bộ Viện kiểm sát TP Kon Tum

31 Âu Cơ,

P Quang Trung.

0977260479

7         

Nguyễn Ngọc Thúy Diễm

12C3

Nguyễn Công Tuấn

Ủy viên

Phó phòng Công an tỉnh Kon Tum

270 Lê Hồng Phong,

P. Quyết Thắng.

0903521279

8         

Nguyễn Đặng Thùy Dương

12C13

Nguyễn Phong Lưu

Ủy viên

Giám đốc Điện lực TP Kon Tum

811 Phan Đình Phùng,

P. Quang Trung.

0914222777

9         

Trần Thị Thanh Thảo

10A1

Trần Văn Thịnh

Ủy viên

Sở Lao động- Thương binh –Xã hội

330. Phạm Văn Đồng

P. Lê Lợi

0919330801

10     

Nguyễn Đình Khôi

10A2

Nguyễn Thị Lệ Thùy

Ủy viên

Quản lý Doanh nghiệp

569. Hùng Vương

P. Quang Trung

0905384979

11     

Từ Trương Hoài Thu

10A9

Trương Thị Lĩnh

Ủy viên

Trung Tâm văn hóa thể thao TTN Tỉnh

119 Trần Văn Hai

P. Trường Chinh

0931627478

12     

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

10A10

Hồ thi Vị

Ủy viên

Bí thư Đảng ủy Phường Lê lợi

70 Huỳnh Đăng Thơ

P. Quang Trung

0974689777

                                                                                                              Kon Tum, ngày 13  tháng 9 năm 2020

            HIỆU TRƯỞNG                                                                                T/M BĐD CMHS TRƯỜNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN

 
panner nh2021 2022